Інформація банку VR Bank Bamberg-Forchheim eG для клієнтів щодо біженців з України

772 банків «Фольксбанк» і «Райфайзен Банк», «Шпарда-Банк» та «ПСД Банк» у Німеччині є кооперативними кредитними установами, що діють як універсальні банки та мають в цілому близько 8 074 відділеня, 16 300 банкоматів та 135 650 співробітників і утворюють одну з великих банківських груп у Німеччині.

Як потужний банк ми пропонуємо нашим клієнтам та членам на місцях широкий спектр банківських продуктів та послуг. Сприяння членам банку, а таким чином і регіону, є першочерговим завданням нашої щоденної праці.

Якщо Ви приїхали у Німеччину як біженець, насамперед для Вас важливо мати можливість обміняти готівку, а також мати поточний рахунок, щоб приймати участь у повсякденному економічному житті.

Можливість обміну валюти для українських воєнних біженців:

 • Кожен повнолітній український воєнний біженець може одноразово обміняти на євро до 10.000 гривень готівкою, обмін може також здійснюватися декількома окремими частинами.
 • Обмінний курс встановлюється Німецьким федеральним банком кожної п’ятниці після обіду і діє протягом усього наступного тижня.
 • Обмін зазвичай здійснюється у поєднанні з відкриттям рахунку.
 • Це правило діє з 24 травня 2022 по 18 Листопад 2022 р.
 • Звертаємо Вашу увагу на те, що ми зобов’язані перевіряти, чи Ви вже приймали участь у програмі викупу готівки. Для цього ми зберігаємо наступні дані та електронним шляхом повідомляємо їх до Європейського центрального банку, 60640 Франкфурт на Майні:
  • прізвище
  • дата народження
  • використане під час відкриття рахунку посвідчення особи (тип документа, номер документа, країна, що видала)
  • викуплена сума
 • Європейський центральний банк зберігає ці дані. Запит даних через наш банк неможливий. Ми отримуємо лише інформацію, чи вже досягнута максимальна сума викупу. Здійснюючи викуп, Ви даєте згоду на обробку цих даних.

Відкриття поточного рахунку для українських воєнних біженців:

 • На Ваш поточний рахунок Ви можете отримувати безготівкові платежі (наприклад, заробітну плату або державну допомогу).
 • Окрім того, Ви можете здійснювати грошові перекази в межах країни та за кордон.
 • У Вас є можливість, за допомогою банківської карти внести готівку на свій рахунок або зняти готівку з рахунку в банкоматі чи у віконці обслуговування клієнтів.
 • Слідкуйте за тим, щоб розрахунки здійснювалися лише у межах Ваших наявних грошей на рахунку.
 • Перевірити актуальний стан рахунку Ви можете за допомогою своєї банківської картки зокрема в терміналі для друку банківських виписок у зоні самообслуговування наших філій або у віконці обслуговування клієнтів.

 

Ваші вклади в VR Bank Bamberg-Forchheim eG захищенні установою інституційного забезпечення BVR Institutssicherung GmbH у визначеному Законом про забезпечення вкладів обсязі. Подальшу інформацію щодо BVR-ISG Ви можете переглянути за посиланням https://www.bvr-institutssicherung.de.

Як кооперативний банк ми цінуємо прямий, особистий контакт із нашими клієнтами. Для повсякденних банківських операцій доцільно відкрити поточний рахунок у тому банку або відділенні, поблизу якого Ви плануєте проживати довший час.

Якщо Ви бажаєте відкрити поточний рахунок у нас, ми рекомендуємо прийти на консультацію у відділення поблизу Вашого місця проживання з необхідними документами. Для відкриття рахунку нам потрібні Ваш закордонний паспорт, Ваш паспорт громадянина України або довідка про прибуття. У разі, якщо Ви маєте лише паспорт громадянина України, нам, окрім того, потрібен документ німецького органу (наприклад, довідка про реєстрацію в органах надання притулку (Anlaufbescheinigung), довідка про тимчасовий дозвіл на перебування (Friktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію місця проживання (Meldebescheinigung), яка містить інформацію про те, що Ви дійсно зареєстровані за прізвищем, зазначеним у документі, який посвідчує іособу.

Якщо Ви не володієте німецькою, по можливості прийдіть з особою Вашої довіри, яка допоможе Вам з перекладом.

Під час бесіди з нашими консультантами банку VR Bank Bamberg-Forchheim eG Вам індивідуально пояснять конкретні види послуг і ціни банківського продукту «поточний рахунок».


Ukraine: Kundeninformation für Geflüchtete

Die 772 Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und PSD Banken in Deutschland sind genossenschaftliche Kreditinstitute und als Universalbanken mit insgesamt rund 8.074 Zweigstellen, 16.300 Geldautomaten und 135.650 Mitarbeitern eine große Bankengruppe in Deutschland.

Wir, die VR Bank Bamberg-Forchheim eG, sind eines dieser genossenschaftlichen Kreditinstitute. Wir bieten als leistungsfähige Bank für unsere Kunden und Mitglieder vor Ort ein breites Spektrum an Bankprodukten und Bankdienstleistungen an. Die Förderung der Mitglieder der Bank und somit der Region steht im Vordergrund unserer täglichen Arbeit.  

Wenn Sie als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, ist es für Sie zunächst wichtig, Bargeld umtauschen zu können und für die Teilhabe am alltäglichen Wirtschaftsleben über ein Girokonto zu verfügen.

Währungstauschmöglichkeit für ukrainische Kriegsgeflüchtete:

 • Jeder volljährige ukrainische Kriegsgeflüchtete kann einmalig bis zu 10.000 Griwna Bargeld in Euro umtauschen. Dies kann auch in mehreren Teilbeträgen erfolgen.
 • Der Umtauschkurs wird jeweils Freitagnachmittag von der Deutschen Bundesbank festgelegt und gilt dann für die gesamte folgende Woche.
 • Der Umtausch erfolgt in der Regel in Verbindung mit einer Kontoeröffnung.
 • Diese Regelung gilt vom 24. Mai 2022 bis zum 18. November 2022.
 • Hinweis: Wir sind verpflichtet, zu prüfen, ob Sie bereits an dem Ankauf-Programm teilgenommen haben. Dafür erfassen wir folgende Daten und melden diese elektronisch an die Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main:
  - Name,
  - Geburtsdatum,
  - bei der Kontoeröffnung verwendeter Identitätsnachweis (Dokumenttyp, Dokumentnummer, Ausstellerland) und
  - Ankaufbetrag.
 • Die Europäische Zentralbank speichert diese Daten. Ein Abruf von Daten durch uns ist nicht möglich. Wir erhalten lediglich die Information, ob der maximale Ankaufbetrag bereits erreicht wurde. Mit dem Ankauf stimmen Sie der Datenverarbeitung zu.

Eröffnung eines Girokontos für ukrainische Kriegsgeflüchtete:

 • Über Ihr Girokonto können Sie bargeldlose Zahlungen empfangen (zum Beispiel Lohn sowie staatliche Unterstützungsleistungen).
 • Sie können darüber hinaus Überweisungen ins In- und Ausland tätigen.
 • Sie haben die Möglichkeit, Bargeld auf Ihr Konto einzuzahlen oder vom Konto Bargeld am Geldautomaten oder am Bankschalter mit Ihrer Bankkarte abzuheben.
 • Achten Sie darauf, dass die Zahlungen nur im Rahmen Ihres verfügbaren Guthabens auf dem Konto vorgenommen werden.
 • Den aktuellen Kontostand können Sie mit Ihrer Bankkarte unter anderem am Kontoauszugsdrucker im Selbstbedienungsbereich unserer Filialen oder am Bankschalter in Erfahrung bringen.

Ihre Geldeinlagen bei der VR Bank Bamberg-Forchheim eG werden in dem durch das Einlagensicherungsgesetz bestimmten Umfang durch die BVR Institutssicherung GmbH geschützt. Weitere Informationen zur BVR-ISG finden Sie unter dem folgenden Link.

Wir als Genossenschaftsbank setzen auf einen direkten, persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Für das alltägliche Bankgeschäft ist es ratsam, das Girokonto in derjenigen Bank oder Zweigstelle zu eröffnen, in deren Nähe Sie voraussichtlich für längere Zeit wohnhaft sein werden.

Wenn Sie ein Girokonto bei uns eröffnen wollen, empfehlen wir, mit den erforderlichen Unterlagen zu einem Beratungsgespräch in die Zweigstelle in der Nähe Ihres Wohnorts zu kommen. Zur Kontoeröffnung benötigen wir Ihren Reisepass, Ihre ukrainische "Identity Card" oder einen Ankunftsnachweis. Wenn Sie lediglich einen ukrainischen "Bürgerausweis" besitzen, benötigen wir zusätzlich ein Dokument einer deutschen Behörde (z. B. eine Anlauf-, Fiktions- oder Meldebescheinigung), aus dem sich ergibt, dass Sie unter dem im Ausweisdokument genannten Namen geführt werden.

Bringen Sie, wenn Sie kein Deutsch sprechen können, möglichst eine Person Ihres Vertrauens mit, die Ihnen bei der Übersetzung behilflich ist. In Ihrem Gespräch mit den Beraterinnen und Beratern der VR Bank Bamberg-Forchheim eG werden Ihnen die konkreten Leistungen und Preise des Bankprodukts Girokonto individuell erläutert.